تونیک ضد ریزش مینوتا سریتا CERITA

تقویت کننده و ضد ریزش
تولید کننده: CERITA
2,200,000 ریال

رویش مجدد موها با استفاده از تکنیک نوین سلول های بنیادی و توان انرژی زایی میتوکندری سلول های فولیکولی  مهار ریزش موبا تنظیم چرخه رشد مو و افزایش گردش خون مویرگی تسکین پوست سر با مهار فاکتورهای التهابی و استرس زا غنی از ترکیبات پپتیدی و پلی فنولی موثر در احیای مو موثر در درمان ریزش مو مردانه و زنانه