نوار بهداشتی حساس شب سپتونا SEPTONA

جذب بالا مخصوص شب و ضد حساسیت
تولید کننده: SEPTONA
750,000 ریال

نوار بهداشتی قطر نازک مدل شب سپتونا قدرت جذب بالایی دارد و ضد حساسیت می باشد .