نوار بهداشتی حساس روز سپتونا SEPTONA

جذب بالا مخصوص روز و ضد حساسیت
تولید کننده: SEPTONA
750,000 ریال

نوار بهداشتی قطر نازک مدل روز سپتونا قدرت جذب بالایی دارد و ضد حساسیت می باشد .