شامپو و نرم کننده کلیون CLIVEN

نرم کننده و تغذیه کننده
تولید کننده: CLIVEN
950,000 ریال

کراتین موجود در این محصول که به شکل عالی با ساختار کراتینی مو همخوانی دارد باعث تقویت محافظت و پوشش دهی عالی موها می گردد.هم چنین وجود عصاره جنسینگ در تعامل با دیگر ترکیبات موجود موها را قوی تر و شانه زدن آن را آسان تر می نماید.